Установчі та інші документи

2018 рік

  Повідомлення про виникнення особливої інформації :
  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (DOC)

  Переглянути

  Звіт про фінансові результати за 2017 рік (PDF)

  Переглянути

  Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (PDF)

  Переглянути

  Звіт про власний капітал за 2017 рік (PDF)

  Переглянути

  Примітки до фінансової звітності за 2017 рік (RTF)

  Переглянути

  Річна звітність 2017 рік (PDF)

  Переглянути

  Проект рішень порядку денного зборів акціонерів

  Переглянути

  Оголошення в газетах про збори акціонерів

  Переглянути

2017 рік

  Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №82 від 2017-05-03

  Завантажити

  Річна звітність 2016 рік (PDF)

  Переглянути

  Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №79 від 2017-04-26

  Завантажити

  Протокол № 18 чергових Загальних зборів акціонерів від 26 квітня 2017 року

  Переглянути

  Проект рішень порядку денного зборів акціонерів

  Переглянути

  Оголошення в газетах про збори акціонерів

  Переглянути

2016 рік

2015 рік

  Оголошення в газетах про збори акціонерів

  Переглянути

  Протокол № 16 чергових Загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2015 року

  Переглянути

2014 рік

2012-2013 роки

  Звіт та висновки ревізійної комісії ПАТ “Рівнесільмаш” про фінансово–господарську діяльність

  Переглянути

  Звіт Голови Правління ПАТ «Рівнесільмаш» про результати фінансово–господарської діяльності

  Переглянути

  Річна звітність 2013 рік (XML)

  Завантажити

2011 рік

  Звіт та висновки ревізійної комісії ПАТ “Рівнесільмаш” про фінансово–господарську діяльність

  Переглянути